juni 14, 2012

Bondswerf 1946

Schild Met deze wat plechtige benaming werd het geëmailleerd blauwe ANWB bord bedoeld met daarop de tekst: BONDSWERF. De Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. afdeling Bondsinstellingen gaf de aanduiding ‘bondswerf’ dan ook niet zomaar weg. Op 21 augustus 1946 bracht de post twee...
Lees verder