Historie familie De Vries

Honderd Jaar De Vlijt - De Vries

HONDERD JAAR SCHEEPSWERF “DE VLIJT” AALSMEER 1923-2023

1 9 2 3  Jollenwedstrijd op de Westeinder.    Jan Hesterman, 1927 Maandag 1 oktober 1923 was het dan eindelijk een feit: de twee broers Henk en Johan de Vries verlieten de werf van hun vader en begonnen hun eigen scheepswerf aan de Oosteinderweg in Aalsmeer. Op de...
Lees verder

Een Ansichtkaart uit Aalsmeer

J.W. dat is: C.J.W. de Vries, stuurde deze kaart waarschijnlijk in 1916 naar zijn neef Gerrit Wiesener in Amsterdam.
Lees verder

Het Mysterieuze jacht van de Sultan,1939-1945

Het wonderlijke verhaal van het motorjacht van de Sultan van Boeloengan.
Lees verder

Sleep een Watervliegtuig, 1939

8 Maart 1939Merkwaardige notities duiken soms op in de oude werfboeken in Aalsmeer. Zoals deze aantekening van 8 maart 1939: Versleping watervliegtuig  ƒ 10. Het jaartal doet vermoeden dat dit iets met oorlogsdreiging had te maken, maar dat blijkt hier...
Lees verder

Werf Logo, 1931

Omstreeks 1931 kreeg scheepswerf De Vlijt van H. en J. de Vries in Aalsmeer een nieuw logo.
Lees verder

700 Bouwnummers: nummer 600 en 700

Jardell, bouwnummer 600, in 1970 Lonian, bouwnummer 700, in 2018
Lees verder

De laatste Rails, 2017

Helling Op oude schoolplaten is te zien hoe op een scheepswerf vroeger de schepen op de helling stonden. Een tamelijk smalle plank die met smeer een beetje glad was gemaakt liep vanuit het water schuin omhoog. Op bepaalde afstanden werden dwarsbalkjes (keggen) geplaatst, zo werd...
Lees verder

“Friedjo” van J.A. Hesterman, 1924

De "Friedjo" van A.J. Hesterman werd in 1918 op de werf van C.J.W. (Han) de Vries gebouwd. Nadat in 1923 de zoons Henk en Johan scheepswerf De Vlijt oprichtten, kwam het schip daar voor onderhoud.
Lees verder

Vlaggenmast, bouwnummer 78 1928

Bouwnummer 78 in 1928 was een "Vlaggemast voor den Watertoren van Aalsmeer".
Lees verder

Twee broers Ter Gast, winterberging en reparatie 1923 – 1925

De twee broers Ter Gast uit Amsterdam hadden grote invloed op de ontwikkeling van de watersport in Aalsmeer.
Lees verder